Yhdenvertaisuus sekä tasa-arvojen edistäminen

18.3.2023

Preiviikin Kiri tahtoo olla Olympiakomitean tavoin sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan sekä sitoutua osallistumaan rauhaa edistäviin toimiin ,kuin myös toimimaan vastuullisesti ympäristökysymyksissä. Tahdomme edistää liikunnan ja urheilun eettistä perustaa edistämällä laaja-alaista tasa-arvoa ympärillemme ja ehkäistä kaikenlaista urheilussa esiintyvää syrjintää, väkivaltaa ja väheksyntää vastaan. 

Sivun alaosasta löytyy liite tiedostona yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelma johon myös Preiviikin Kiri sitoutuu.